[/fusion_text]

चुनौती कोषका (CHALLENGE FUND) बारेमा

चुनौती कोष एक खुला वित्तीय संयन्त्र हो जसले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ । विशेष उद्देश्यहरूपूरा गर्नका लागि चुनौती कोष (Challenge Fund)को निर्माण गर्ने गरिन्छ । पारदर्शी तरिकाले प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरिन्छ । छनौट समितिले आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न परियोजना सञ्चालनका लागि सहयोग गर्दछ ।
यसलाई  नागरिक समाज, वातावरण र बजार छनोटका लागि निजी क्षेत्रको विकासका साथै बृहत् क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको विकास र चुनौती कोषमा ध्यान दिन्छ जसले व्यापारलाई आम्दानी बढाउन, रोजगार प्रदान गर्न र गरिबहरूको बजारसम्म पहुँच बनाउन लगानी गर्दछ । … थप जानकारी

हाम्रो बारेमा

निजी क्षेत्रका संस्थाहरु ?(Private Sector Organization) तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको विकासमा इच्छुक अन्य संस्थाहरुकालागि पैरवीचुनौती कोष एक साधन हो जसले परम्परागतचिया, अदुवा, दूधजन्य पदार्थ र अलैंचीको क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दछ । प्रमाणमा आधारित पैरवी तथाबहस जस्ताक्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ र जिम्मेवार व्यापारिक विषय जस्तै ग्लोबल कम्प्याक्ट सिद्धान्त (Global Compact Principle),व्यवसायिक सुशासन (Corporte Governace) सम्बन्धी प्रयासमा सहयोग पु¥याउँछ र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समावेशी आर्थिक विकासमा साधनको रुपमा काम गर्छ । ..थप जानकारी

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization) बारेमा

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) संयुक्त राष्ट्रसंघको एक विशेषज्ञनिकाय हो जसले विश्वभर सामाजिक न्याय र मर्यादित श्रमका विषयमा काम गर्दछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मापदण्ड बनाउँछ, श्रमिकको अधिकारको कुरा गर्दछ र रोजगारीका उचित अवसरहरूलाई बढावा दिन्छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई बढावा दिनुका साथै श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा संवादलाई जोड दिन्छ । आईएलओको विशेष संरचना रहेको छ जसले सरकार, रोजगारदाता एवं श्रमिकका प्रतिनिधिहरूलाई एक स्थानमा उभ्याउन सहयोग गर्दछ ।. ..थप जानकारी

उन्नतिका बारेमा

वि.सं. २०७१ (सन् २०१४)मा डेनिस सरकारले गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुधार्ने कार्यमा केन्द्रित भएर बजारमा आधारित विकासलाई सुदृढ गर्न उन्नत नेपालका लागि समावेशी विकास कार्यक्रम नामक योजना लागु गरेको थियो । यस कार्यक्रमका तीन अंश रहेका छन्ः १) मूल्य श्रृखला सम्भाग–छनौट गरिएका मूल्य श्रृखलाका उत्पादनहरुको दीगोपनाकालागि प्रतिस्पर्धी बजारमा सुधार २) ग्रामीण पूर्वाधार सम्भाग– ग्रामीण पूर्वाधारको दिगो सुधार, र ३)  बातावरण सबलीकरण सम्भाग– सबल तुल्याउने वातावरण निर्माणका लागि मैत्रीपूर्ण दिगो सुधार…थप जानकारी

FUNDING THEMES

Gallery

NEWS AND EVENTS

(English) Joining hands for inclusive growth

Not available

 • Recipients of Advocacy Challenge Fund take a minute for a group photo with the dignitaries.

(English) Advocacy Challenge Fund Launched

Not available

 • Participants of the training on Labour Principles of UN Global Compact pose for a group photo.

(English) Local efforts to promote a global initiative

Not available

VIEW ALL POSTS

चुनौती कोषका (CHALLENGE FUND) बारेमा

चुनौती कोष एक खुला वित्तीय संयन्त्र हो जसले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ । विशेष उद्देश्यहरूपूरा गर्नका लागि चुनौती कोष (Challenge Fund)को निर्माण गर्ने गरिन्छ । पारदर्शी तरिकाले प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरिन्छ । छनौट समितिले आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न परियोजना सञ्चालनका लागि सहयोग गर्दछ ।
यसलाई  नागरिक समाज, वातावरण र बजार छनोटका लागि निजी क्षेत्रको विकासका साथै बृहत् क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको विकास र चुनौती कोषमा ध्यान दिन्छ जसले व्यापारलाई आम्दानी बढाउन, रोजगार प्रदान गर्न र गरिबहरूको बजारसम्म पहुँच बनाउन लगानी गर्दछ । … थप जानकारी

हाम्रो बारेमा

निजी क्षेत्रका संस्थाहरु ?(Private Sector Organization) तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको विकासमा इच्छुक अन्य संस्थाहरुकालागि पैरवीचुनौती कोष एक साधन हो जसले परम्परागतचिया, अदुवा, दूधजन्य पदार्थ र अलैंचीको क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दछ । प्रमाणमा आधारित पैरवी तथाबहस जस्ताक्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ र जिम्मेवार व्यापारिक विषय जस्तै ग्लोबल कम्प्याक्ट सिद्धान्त (Global Compact Principle),व्यवसायिक सुशासन (Corporte Governace) सम्बन्धी प्रयासमा सहयोग पु¥याउँछ र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समावेशी आर्थिक विकासमा साधनको रुपमा काम गर्छ । ..थप जानकारी

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization) बारेमा

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) संयुक्त राष्ट्रसंघको एक विशेषज्ञनिकाय हो जसले विश्वभर सामाजिक न्याय र मर्यादित श्रमका विषयमा काम गर्दछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मापदण्ड बनाउँछ, श्रमिकको अधिकारको कुरा गर्दछ र रोजगारीका उचित अवसरहरूलाई बढावा दिन्छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई बढावा दिनुका साथै श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा संवादलाई जोड दिन्छ । आईएलओको विशेष संरचना रहेको छ जसले सरकार, रोजगारदाता एवं श्रमिकका प्रतिनिधिहरूलाई एक स्थानमा उभ्याउन सहयोग गर्दछ ।. ..थप जानकारी

उन्नतिका बारेमा

वि.सं. २०७१ (सन् २०१४)मा डेनिस सरकारले गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुधार्ने कार्यमा केन्द्रित भएर बजारमा आधारित विकासलाई सुदृढ गर्न उन्नत नेपालका लागि समावेशी विकास कार्यक्रम नामक योजना लागु गरेको थियो । यस कार्यक्रमका तीन अंश रहेका छन्ः १) मूल्य श्रृखला सम्भाग–छनौट गरिएका मूल्य श्रृखलाका उत्पादनहरुको दीगोपनाकालागि प्रतिस्पर्धी बजारमा सुधार २) ग्रामीण पूर्वाधार सम्भाग– ग्रामीण पूर्वाधारको दिगो सुधार, र ३)  बातावरण सबलीकरण सम्भाग– सबल तुल्याउने वातावरण निर्माणका लागि मैत्रीपूर्ण दिगो सुधार…थप जानकारी

FUNDING THEMES

Gallery

NEWS AND EVENTS

(English) Joining hands for inclusive growth

Not available

 • Recipients of Advocacy Challenge Fund take a minute for a group photo with the dignitaries.

(English) Advocacy Challenge Fund Launched

Not available

 • Participants of the training on Labour Principles of UN Global Compact pose for a group photo.

(English) Local efforts to promote a global initiative

Not available

VIEW ALL POSTS

चुनौती कोषका (CHALLENGE FUND) बारेमा

चुनौती कोष एक खुला वित्तीय संयन्त्र हो जसले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ । विशेष उद्देश्यहरूपूरा गर्नका लागि चुनौती कोष (Challenge Fund)को निर्माण गर्ने गरिन्छ । पारदर्शी तरिकाले प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरिन्छ । छनौट समितिले आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न परियोजना सञ्चालनका लागि सहयोग गर्दछ ।
यसलाई  नागरिक समाज, वातावरण र बजार छनोटका लागि निजी क्षेत्रको विकासका साथै बृहत् क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको विकास र चुनौती कोषमा ध्यान दिन्छ जसले व्यापारलाई आम्दानी बढाउन, रोजगार प्रदान गर्न र गरिबहरूको बजारसम्म पहुँच बनाउन लगानी गर्दछ । … थप जानकारी

हाम्रो बारेमा

निजी क्षेत्रका संस्थाहरु ?(Private Sector Organization) तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको विकासमा इच्छुक अन्य संस्थाहरुकालागि पैरवीचुनौती कोष एक साधन हो जसले परम्परागतचिया, अदुवा, दूधजन्य पदार्थ र अलैंचीको क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दछ । प्रमाणमा आधारित पैरवी तथाबहस जस्ताक्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ र जिम्मेवार व्यापारिक विषय जस्तै ग्लोबल कम्प्याक्ट सिद्धान्त (Global Compact Principle),व्यवसायिक सुशासन (Corporte Governace) सम्बन्धी प्रयासमा सहयोग पु¥याउँछ र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समावेशी आर्थिक विकासमा साधनको रुपमा काम गर्छ । ..थप जानकारी

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization) बारेमा

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) संयुक्त राष्ट्रसंघको एक विशेषज्ञनिकाय हो जसले विश्वभर सामाजिक न्याय र मर्यादित श्रमका विषयमा काम गर्दछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मापदण्ड बनाउँछ, श्रमिकको अधिकारको कुरा गर्दछ र रोजगारीका उचित अवसरहरूलाई बढावा दिन्छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई बढावा दिनुका साथै श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा संवादलाई जोड दिन्छ । आईएलओको विशेष संरचना रहेको छ जसले सरकार, रोजगारदाता एवं श्रमिकका प्रतिनिधिहरूलाई एक स्थानमा उभ्याउन सहयोग गर्दछ ।. ..थप जानकारी

उन्नतिका बारेमा

वि.सं. २०७१ (सन् २०१४)मा डेनिस सरकारले गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुधार्ने कार्यमा केन्द्रित भएर बजारमा आधारित विकासलाई सुदृढ गर्न उन्नत नेपालका लागि समावेशी विकास कार्यक्रम नामक योजना लागु गरेको थियो । यस कार्यक्रमका तीन अंश रहेका छन्ः १) मूल्य श्रृखला सम्भाग–छनौट गरिएका मूल्य श्रृखलाका उत्पादनहरुको दीगोपनाकालागि प्रतिस्पर्धी बजारमा सुधार २) ग्रामीण पूर्वाधार सम्भाग– ग्रामीण पूर्वाधारको दिगो सुधार, र ३)  बातावरण सबलीकरण सम्भाग– सबल तुल्याउने वातावरण निर्माणका लागि मैत्रीपूर्ण दिगो सुधार…थप जानकारी

FUNDING THEMES

Gallery

NEWS AND EVENTS

(English) Joining hands for inclusive growth

Not available

 • Recipients of Advocacy Challenge Fund take a minute for a group photo with the dignitaries.

(English) Advocacy Challenge Fund Launched

Not available

 • Participants of the training on Labour Principles of UN Global Compact pose for a group photo.

(English) Local efforts to promote a global initiative

Not available

VIEW ALL POSTS

चुनौती कोषका (CHALLENGE FUND) बारेमा

चुनौती कोष एक खुला वित्तीय संयन्त्र हो जसले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ । विशेष उद्देश्यहरूपूरा गर्नका लागि चुनौती कोष (Challenge Fund)को निर्माण गर्ने गरिन्छ । पारदर्शी तरिकाले प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरिन्छ । छनौट समितिले आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न परियोजना सञ्चालनका लागि सहयोग गर्दछ ।
यसलाई  नागरिक समाज, वातावरण र बजार छनोटका लागि निजी क्षेत्रको विकासका साथै बृहत् क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको विकास र चुनौती कोषमा ध्यान दिन्छ जसले व्यापारलाई आम्दानी बढाउन, रोजगार प्रदान गर्न र गरिबहरूको बजारसम्म पहुँच बनाउन लगानी गर्दछ । … थप जानकारी

हाम्रो बारेमा

निजी क्षेत्रका संस्थाहरु ?(Private Sector Organization) तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको विकासमा इच्छुक अन्य संस्थाहरुकालागि पैरवीचुनौती कोष एक साधन हो जसले परम्परागतचिया, अदुवा, दूधजन्य पदार्थ र अलैंचीको क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दछ । प्रमाणमा आधारित पैरवी तथाबहस जस्ताक्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ र जिम्मेवार व्यापारिक विषय जस्तै ग्लोबल कम्प्याक्ट सिद्धान्त (Global Compact Principle),व्यवसायिक सुशासन (Corporte Governace) सम्बन्धी प्रयासमा सहयोग पु¥याउँछ र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समावेशी आर्थिक विकासमा साधनको रुपमा काम गर्छ । ..थप जानकारी

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization) बारेमा

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) संयुक्त राष्ट्रसंघको एक विशेषज्ञनिकाय हो जसले विश्वभर सामाजिक न्याय र मर्यादित श्रमका विषयमा काम गर्दछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मापदण्ड बनाउँछ, श्रमिकको अधिकारको कुरा गर्दछ र रोजगारीका उचित अवसरहरूलाई बढावा दिन्छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई बढावा दिनुका साथै श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा संवादलाई जोड दिन्छ । आईएलओको विशेष संरचना रहेको छ जसले सरकार, रोजगारदाता एवं श्रमिकका प्रतिनिधिहरूलाई एक स्थानमा उभ्याउन सहयोग गर्दछ ।. ..थप जानकारी

उन्नतिका बारेमा

वि.सं. २०७१ (सन् २०१४)मा डेनिस सरकारले गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुधार्ने कार्यमा केन्द्रित भएर बजारमा आधारित विकासलाई सुदृढ गर्न उन्नत नेपालका लागि समावेशी विकास कार्यक्रम नामक योजना लागु गरेको थियो । यस कार्यक्रमका तीन अंश रहेका छन्ः १) मूल्य श्रृखला सम्भाग–छनौट गरिएका मूल्य श्रृखलाका उत्पादनहरुको दीगोपनाकालागि प्रतिस्पर्धी बजारमा सुधार २) ग्रामीण पूर्वाधार सम्भाग– ग्रामीण पूर्वाधारको दिगो सुधार, र ३)  बातावरण सबलीकरण सम्भाग– सबल तुल्याउने वातावरण निर्माणका लागि मैत्रीपूर्ण दिगो सुधार…थप जानकारी

FUNDING THEMES

Gallery

NEWS AND EVENTS

(English) Joining hands for inclusive growth

Not available

 • Recipients of Advocacy Challenge Fund take a minute for a group photo with the dignitaries.

(English) Advocacy Challenge Fund Launched

Not available

 • Participants of the training on Labour Principles of UN Global Compact pose for a group photo.

(English) Local efforts to promote a global initiative

Not available

VIEW ALL POSTS

[/fusion_text]

चुनौती कोषका (CHALLENGE FUND) बारेमा

चुनौती कोष एक खुला वित्तीय संयन्त्र हो जसले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ । विशेष उद्देश्यहरूपूरा गर्नका लागि चुनौती कोष (Challenge Fund)को निर्माण गर्ने गरिन्छ । पारदर्शी तरिकाले प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरिन्छ । छनौट समितिले आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न परियोजना सञ्चालनका लागि सहयोग गर्दछ ।
यसलाई  नागरिक समाज, वातावरण र बजार छनोटका लागि निजी क्षेत्रको विकासका साथै बृहत् क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको विकास र चुनौती कोषमा ध्यान दिन्छ जसले व्यापारलाई आम्दानी बढाउन, रोजगार प्रदान गर्न र गरिबहरूको बजारसम्म पहुँच बनाउन लगानी गर्दछ । … थप जानकारी

हाम्रो बारेमा

निजी क्षेत्रका संस्थाहरु ?(Private Sector Organization) तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको विकासमा इच्छुक अन्य संस्थाहरुकालागि पैरवीचुनौती कोष एक साधन हो जसले परम्परागतचिया, अदुवा, दूधजन्य पदार्थ र अलैंचीको क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दछ । प्रमाणमा आधारित पैरवी तथाबहस जस्ताक्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ र जिम्मेवार व्यापारिक विषय जस्तै ग्लोबल कम्प्याक्ट सिद्धान्त (Global Compact Principle),व्यवसायिक सुशासन (Corporte Governace) सम्बन्धी प्रयासमा सहयोग पु¥याउँछ र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समावेशी आर्थिक विकासमा साधनको रुपमा काम गर्छ । ..थप जानकारी

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization) बारेमा

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) संयुक्त राष्ट्रसंघको एक विशेषज्ञनिकाय हो जसले विश्वभर सामाजिक न्याय र मर्यादित श्रमका विषयमा काम गर्दछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मापदण्ड बनाउँछ, श्रमिकको अधिकारको कुरा गर्दछ र रोजगारीका उचित अवसरहरूलाई बढावा दिन्छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई बढावा दिनुका साथै श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा संवादलाई जोड दिन्छ । आईएलओको विशेष संरचना रहेको छ जसले सरकार, रोजगारदाता एवं श्रमिकका प्रतिनिधिहरूलाई एक स्थानमा उभ्याउन सहयोग गर्दछ ।. ..थप जानकारी

उन्नतिका बारेमा

वि.सं. २०७१ (सन् २०१४)मा डेनिस सरकारले गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुधार्ने कार्यमा केन्द्रित भएर बजारमा आधारित विकासलाई सुदृढ गर्न उन्नत नेपालका लागि समावेशी विकास कार्यक्रम नामक योजना लागु गरेको थियो । यस कार्यक्रमका तीन अंश रहेका छन्ः १) मूल्य श्रृखला सम्भाग–छनौट गरिएका मूल्य श्रृखलाका उत्पादनहरुको दीगोपनाकालागि प्रतिस्पर्धी बजारमा सुधार २) ग्रामीण पूर्वाधार सम्भाग– ग्रामीण पूर्वाधारको दिगो सुधार, र ३)  बातावरण सबलीकरण सम्भाग– सबल तुल्याउने वातावरण निर्माणका लागि मैत्रीपूर्ण दिगो सुधार…थप जानकारी

FUNDING THEMES

Gallery

NEWS AND EVENTS

(English) Joining hands for inclusive growth

Not available

 • Recipients of Advocacy Challenge Fund take a minute for a group photo with the dignitaries.

(English) Advocacy Challenge Fund Launched

Not available

 • Participants of the training on Labour Principles of UN Global Compact pose for a group photo.

(English) Local efforts to promote a global initiative

Not available

VIEW ALL POSTS

चुनौती कोषका (CHALLENGE FUND) बारेमा

चुनौती कोष एक खुला वित्तीय संयन्त्र हो जसले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ । विशेष उद्देश्यहरूपूरा गर्नका लागि चुनौती कोष (Challenge Fund)को निर्माण गर्ने गरिन्छ । पारदर्शी तरिकाले प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरिन्छ । छनौट समितिले आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न परियोजना सञ्चालनका लागि सहयोग गर्दछ ।
यसलाई  नागरिक समाज, वातावरण र बजार छनोटका लागि निजी क्षेत्रको विकासका साथै बृहत् क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको विकास र चुनौती कोषमा ध्यान दिन्छ जसले व्यापारलाई आम्दानी बढाउन, रोजगार प्रदान गर्न र गरिबहरूको बजारसम्म पहुँच बनाउन लगानी गर्दछ । … थप जानकारी

हाम्रो बारेमा

निजी क्षेत्रका संस्थाहरु ?(Private Sector Organization) तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको विकासमा इच्छुक अन्य संस्थाहरुकालागि पैरवीचुनौती कोष एक साधन हो जसले परम्परागतचिया, अदुवा, दूधजन्य पदार्थ र अलैंचीको क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दछ । प्रमाणमा आधारित पैरवी तथाबहस जस्ताक्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ र जिम्मेवार व्यापारिक विषय जस्तै ग्लोबल कम्प्याक्ट सिद्धान्त (Global Compact Principle),व्यवसायिक सुशासन (Corporte Governace) सम्बन्धी प्रयासमा सहयोग पु¥याउँछ र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समावेशी आर्थिक विकासमा साधनको रुपमा काम गर्छ । ..थप जानकारी

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization) बारेमा

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) संयुक्त राष्ट्रसंघको एक विशेषज्ञनिकाय हो जसले विश्वभर सामाजिक न्याय र मर्यादित श्रमका विषयमा काम गर्दछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मापदण्ड बनाउँछ, श्रमिकको अधिकारको कुरा गर्दछ र रोजगारीका उचित अवसरहरूलाई बढावा दिन्छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई बढावा दिनुका साथै श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा संवादलाई जोड दिन्छ । आईएलओको विशेष संरचना रहेको छ जसले सरकार, रोजगारदाता एवं श्रमिकका प्रतिनिधिहरूलाई एक स्थानमा उभ्याउन सहयोग गर्दछ ।. ..थप जानकारी

उन्नतिका बारेमा

वि.सं. २०७१ (सन् २०१४)मा डेनिस सरकारले गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुधार्ने कार्यमा केन्द्रित भएर बजारमा आधारित विकासलाई सुदृढ गर्न उन्नत नेपालका लागि समावेशी विकास कार्यक्रम नामक योजना लागु गरेको थियो । यस कार्यक्रमका तीन अंश रहेका छन्ः १) मूल्य श्रृखला सम्भाग–छनौट गरिएका मूल्य श्रृखलाका उत्पादनहरुको दीगोपनाकालागि प्रतिस्पर्धी बजारमा सुधार २) ग्रामीण पूर्वाधार सम्भाग– ग्रामीण पूर्वाधारको दिगो सुधार, र ३)  बातावरण सबलीकरण सम्भाग– सबल तुल्याउने वातावरण निर्माणका लागि मैत्रीपूर्ण दिगो सुधार…थप जानकारी

FUNDING THEMES

Gallery

NEWS AND EVENTS

(English) Joining hands for inclusive growth

Not available

 • Recipients of Advocacy Challenge Fund take a minute for a group photo with the dignitaries.

(English) Advocacy Challenge Fund Launched

Not available

 • Participants of the training on Labour Principles of UN Global Compact pose for a group photo.

(English) Local efforts to promote a global initiative

Not available

VIEW ALL POSTS

[/fusion_text]

चुनौती कोषका (CHALLENGE FUND) बारेमा

चुनौती कोष एक खुला वित्तीय संयन्त्र हो जसले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ । विशेष उद्देश्यहरूपूरा गर्नका लागि चुनौती कोष (Challenge Fund)को निर्माण गर्ने गरिन्छ । पारदर्शी तरिकाले प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरिन्छ । छनौट समितिले आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न परियोजना सञ्चालनका लागि सहयोग गर्दछ ।
यसलाई  नागरिक समाज, वातावरण र बजार छनोटका लागि निजी क्षेत्रको विकासका साथै बृहत् क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको विकास र चुनौती कोषमा ध्यान दिन्छ जसले व्यापारलाई आम्दानी बढाउन, रोजगार प्रदान गर्न र गरिबहरूको बजारसम्म पहुँच बनाउन लगानी गर्दछ । … थप जानकारी

हाम्रो बारेमा

निजी क्षेत्रका संस्थाहरु ?(Private Sector Organization) तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको विकासमा इच्छुक अन्य संस्थाहरुकालागि पैरवीचुनौती कोष एक साधन हो जसले परम्परागतचिया, अदुवा, दूधजन्य पदार्थ र अलैंचीको क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दछ । प्रमाणमा आधारित पैरवी तथाबहस जस्ताक्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ र जिम्मेवार व्यापारिक विषय जस्तै ग्लोबल कम्प्याक्ट सिद्धान्त (Global Compact Principle),व्यवसायिक सुशासन (Corporte Governace) सम्बन्धी प्रयासमा सहयोग पु¥याउँछ र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समावेशी आर्थिक विकासमा साधनको रुपमा काम गर्छ । ..थप जानकारी

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization) बारेमा

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) संयुक्त राष्ट्रसंघको एक विशेषज्ञनिकाय हो जसले विश्वभर सामाजिक न्याय र मर्यादित श्रमका विषयमा काम गर्दछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मापदण्ड बनाउँछ, श्रमिकको अधिकारको कुरा गर्दछ र रोजगारीका उचित अवसरहरूलाई बढावा दिन्छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई बढावा दिनुका साथै श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा संवादलाई जोड दिन्छ । आईएलओको विशेष संरचना रहेको छ जसले सरकार, रोजगारदाता एवं श्रमिकका प्रतिनिधिहरूलाई एक स्थानमा उभ्याउन सहयोग गर्दछ ।. ..थप जानकारी

उन्नतिका बारेमा

वि.सं. २०७१ (सन् २०१४)मा डेनिस सरकारले गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुधार्ने कार्यमा केन्द्रित भएर बजारमा आधारित विकासलाई सुदृढ गर्न उन्नत नेपालका लागि समावेशी विकास कार्यक्रम नामक योजना लागु गरेको थियो । यस कार्यक्रमका तीन अंश रहेका छन्ः १) मूल्य श्रृखला सम्भाग–छनौट गरिएका मूल्य श्रृखलाका उत्पादनहरुको दीगोपनाकालागि प्रतिस्पर्धी बजारमा सुधार २) ग्रामीण पूर्वाधार सम्भाग– ग्रामीण पूर्वाधारको दिगो सुधार, र ३)  बातावरण सबलीकरण सम्भाग– सबल तुल्याउने वातावरण निर्माणका लागि मैत्रीपूर्ण दिगो सुधार…थप जानकारी

FUNDING THEMES

Gallery

NEWS AND EVENTS

(English) Joining hands for inclusive growth

Not available

 • Recipients of Advocacy Challenge Fund take a minute for a group photo with the dignitaries.

(English) Advocacy Challenge Fund Launched

Not available

 • Participants of the training on Labour Principles of UN Global Compact pose for a group photo.

(English) Local efforts to promote a global initiative

Not available

VIEW ALL POSTS

चुनौती कोषका (CHALLENGE FUND) बारेमा

चुनौती कोष एक खुला वित्तीय संयन्त्र हो जसले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ । विशेष उद्देश्यहरूपूरा गर्नका लागि चुनौती कोष (Challenge Fund)को निर्माण गर्ने गरिन्छ । पारदर्शी तरिकाले प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरिन्छ । छनौट समितिले आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न परियोजना सञ्चालनका लागि सहयोग गर्दछ ।
यसलाई  नागरिक समाज, वातावरण र बजार छनोटका लागि निजी क्षेत्रको विकासका साथै बृहत् क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको विकास र चुनौती कोषमा ध्यान दिन्छ जसले व्यापारलाई आम्दानी बढाउन, रोजगार प्रदान गर्न र गरिबहरूको बजारसम्म पहुँच बनाउन लगानी गर्दछ । … थप जानकारी

हाम्रो बारेमा

निजी क्षेत्रका संस्थाहरु ?(Private Sector Organization) तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको विकासमा इच्छुक अन्य संस्थाहरुकालागि पैरवीचुनौती कोष एक साधन हो जसले परम्परागतचिया, अदुवा, दूधजन्य पदार्थ र अलैंचीको क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दछ । प्रमाणमा आधारित पैरवी तथाबहस जस्ताक्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ र जिम्मेवार व्यापारिक विषय जस्तै ग्लोबल कम्प्याक्ट सिद्धान्त (Global Compact Principle),व्यवसायिक सुशासन (Corporte Governace) सम्बन्धी प्रयासमा सहयोग पु¥याउँछ र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समावेशी आर्थिक विकासमा साधनको रुपमा काम गर्छ । ..थप जानकारी

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization) बारेमा

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) संयुक्त राष्ट्रसंघको एक विशेषज्ञनिकाय हो जसले विश्वभर सामाजिक न्याय र मर्यादित श्रमका विषयमा काम गर्दछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मापदण्ड बनाउँछ, श्रमिकको अधिकारको कुरा गर्दछ र रोजगारीका उचित अवसरहरूलाई बढावा दिन्छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई बढावा दिनुका साथै श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा संवादलाई जोड दिन्छ । आईएलओको विशेष संरचना रहेको छ जसले सरकार, रोजगारदाता एवं श्रमिकका प्रतिनिधिहरूलाई एक स्थानमा उभ्याउन सहयोग गर्दछ ।. ..थप जानकारी

उन्नतिका बारेमा

वि.सं. २०७१ (सन् २०१४)मा डेनिस सरकारले गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुधार्ने कार्यमा केन्द्रित भएर बजारमा आधारित विकासलाई सुदृढ गर्न उन्नत नेपालका लागि समावेशी विकास कार्यक्रम नामक योजना लागु गरेको थियो । यस कार्यक्रमका तीन अंश रहेका छन्ः १) मूल्य श्रृखला सम्भाग–छनौट गरिएका मूल्य श्रृखलाका उत्पादनहरुको दीगोपनाकालागि प्रतिस्पर्धी बजारमा सुधार २) ग्रामीण पूर्वाधार सम्भाग– ग्रामीण पूर्वाधारको दिगो सुधार, र ३)  बातावरण सबलीकरण सम्भाग– सबल तुल्याउने वातावरण निर्माणका लागि मैत्रीपूर्ण दिगो सुधार…थप जानकारी

FUNDING THEMES

Gallery

NEWS AND EVENTS

(English) Joining hands for inclusive growth

Not available

 • Recipients of Advocacy Challenge Fund take a minute for a group photo with the dignitaries.

(English) Advocacy Challenge Fund Launched

Not available

 • Participants of the training on Labour Principles of UN Global Compact pose for a group photo.

(English) Local efforts to promote a global initiative

Not available

VIEW ALL POSTS