निजी क्षेत्रका संस्थाहरु (Private Sector Organization) तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको विकासमा इच्छुक अन्य संस्थाहरुकालागि पैरवीचुनौती कोष एक साधन हो जसले परम्परागतचिया, अदुवा, दूधजन्य पदार्थ र अलैंचीको क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दछ । प्रमाणमा आधारित पैरवी तथाबहस जस्ताक्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ र जिम्मेवार व्यापारिक विषय जस्तै ग्लोबल कम्प्याक्ट सिद्धान्त (Global Compact Principle),व्यवसायिक सुशासन (Corporte Governace) सम्बन्धी प्रयासमा सहयोग पु¥याउँछ र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समावेशी आर्थिक विकासमा साधनको रुपमा काम गर्छ ।

यस कोषले पारदर्शीरूपमा प्रतियोगितात्मक तवरबाट कोष उपलब्ध गराउँछ । निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई निश्चित समय भित्र आफ्ना श्रृजनात्मक अवधारणाका आधारमा कोषका निम्ति आवेदन भर्न आह्वान गरिन्छ । यी अवधारणा–पत्रहरू निर्देशित नियमसंगत (योग्यता र छनौट परिधि) हुनुपर्दछ र बजारीकरणको विकास, जिम्मेवार व्यापारिक प्रयासको अवलम्बन वा उन्नतिको उद्देश्य पूरा गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

मूल्याङ्कनका परिधिमा परेर छनौट भएका अवधारणा–पत्रलाई एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लगाइन्छ ।

प्राथमिकतामा राखिएका चार (परम्परागत चिया, अदुवा, दूधजन्य पदार्थ र अलैंचीको )मूल्य श्रृखलाका उत्पादनहरुको बजारीकरणका लागि वकालत गर्नपैरवी कोषले सहयोग गर्दछ ।

पैरवी तथा संवादका निम्ति क्षमता अभिबृद्धि: लक्षित जिल्ला तथा जिल्ला भन्दा बाहिर जागरुक तवरबाट आफ्ना सदस्यका चाहनाको पैरवी गर्ने गरेका (व्यापारिक संघ संगठनहरु, उपयोगी वस्तुका संध संगठनहरु, श्रमिक श्रम सङ्गठनहरु, मूल्य अभिवृद्धिको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ता वा कार्यरत समूह र नागरिक संस्थाहरू) तथा छनौट भएका निजी क्षेत्रका संस्थाहरू ।
दिगोपनलाई प्रोत्साहन: छनौट भएका निजी क्षेत्रका संस्थाहरू आर्थिक, व्यवस्थापन र प्राविधिक रूपमा दिगो बन्ने र आफ्ना सदस्यहरुलाई सेवा दिन सक्षम हुने ।
वृहत् जनचेतनालाई प्रोत्साहन: अधिकार तथा व्यवसायिक  सुशासन विषयहरूका साथमा उत्तरदायी  व्यापारको महत्वका बारेमा बृहत्तर जनचेतना प्रबद्र्धन  ।

हाम्रा कार्यक्षेत्र

इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर र संखुवासभा

परियोजना यी जिल्लाहरूमा केन्द्रित गरेतापनि यसले पूर्वी क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्तरमा खडा भएका सञ्जाल र संघ संगठनहरुलाई पनि सहयोग गर्नसक्छ ।

कोष व्यवस्थापन

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले ILO र DANIDA को वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्देशनअनुसार कोषको सञ्चालन गर्दछ जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त लेखा र लेखापरीक्षणको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको हुन्छ । स्वीकृति प्राप्त अनुरोधअनुसार कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित संस्था वा व्यापार सेवा प्रदायकलाई रकम वितरण गर्दछ । कोष व्यवस्थापकले सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएको रकम संस्था वा व्यापार सेवा प्रदायकले उपयोग गरिरहेको छ छैन भनेर मूल्यांकन गर्र्दछ भने प्राप्त गरेको रकमको व्यवस्थापनको जिम्मासम्बन्धित संस्था वा सेवा प्रदायकको नै हुन्छ । कोष व्यवस्थापनको प्रक्रिया र नतिजालाई पैरवी समितिले हेर्दछ ।

चुनौती कोषका (CHALLENGE FUND) बारेमा

चुनौती कोष एक खुला वित्तीय संयन्त्र हो जसले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ । विशेष उद्देश्यहरूपूरा गर्नका लागि चुनौती कोष (Challenge Fund)को निर्माण गर्ने गरिन्छ । पारदर्शी तरिकाले प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरिन्छ । छनौट समितिले आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न परियोजना सञ्चालनका लागि सहयोग गर्दछ ।
यसलाई  नागरिक समाज, वातावरण र बजार छनोटका लागि निजी क्षेत्रको विकासका साथै बृहत् क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको विकास र चुनौती कोषमा ध्यान दिन्छ जसले व्यापारलाई आम्दानी बढाउन, रोजगार प्रदान गर्न र गरिबहरूको बजारसम्म पहुँच बनाउन लगानी गर्दछ ।