कदम १ः दर्ता

इच्छुकनिजी क्षेत्रका संस्थाले आफ्नो नाम होमपेज (Home Page) मा भएको रजिष्टर ट्याब (Register Tab) मार्फत् दर्ता गराउन सक्छन् । कोष व्यवस्थापकले संस्थाको योग्यता जाँच गरेर उपलब्ध जानकारीका आधारमा दरखास्त दिलाउन सक्नेछन् । दरखास्त दिन योग्य हुनुको अर्थ संस्थाले योजनाका निम्ति छनौट हुने भन्ने चाहिं होइन । यसअतिरिक्त दरखास्तको दुई वटा प्रक्रिया रहेका छन्ः अवधारणा–पत्र र विस्तृत दरखास्त ।

कदम २ः अवधारणा–पत्र

दरखास्तवालाले विस्तृत अवधारणा–पत्रमार्फत् आफ्नो नवीन र दिगो विचार स्पष्ट पार्नेछन् जसले गर्दा बजारीकरणको विकास, जिम्मेवार व्यापारका प्रयास अवलम्बन गर्न वा उन्नतिको उद्देश्य प्राप्त गर्नका निम्ति मैत्रीपूर्ण वातावरणमा सुधार ल्याउन मद्दत मिल्छ । अवधारणा टिपोटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, सम्भावित परिणाम र सफल पैरवी तथा अवधारणा टिपोटको उदाहरणअनुसार प्रस्तावित क्रियाकलापको व्याख्या गर्नुपर्दछ । …थप जानकारी

कदम ३ः विस्तृत निवेदन

छनौट भएका निवेदकहरूले एक विस्तृत निवेदनको फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ जसमा (१) परियोजना व्यवस्थापन (२) बजेट विवरण (३) कार्य योजना (प्रगति मापन) र (४) लग फ्रेम (नतिजा जाँच)का बारेमा विस्तृत जानकारी हुनेछ ।
कोष व्यवस्थापकले मापदण्डअनुरूप निवेदनहरू जाँच गर्नेछन् र प्रतिक्रिया जनाउनेछन् । निर्देशिकाअनुरूप भएका निवेदनहरूको शूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरेर मात्र पैरवी कोष समितिमा पठाइनेछ ।
कोष व्यवस्थापकले मापदण्डअनुरूप भएका परियोजनालाई प्रस्तुत गरेर शूक्ष्म अध्ययन (Deligence Check) भएको संकेत गरेर पैरवी कोष समितिमा पठाउँछन् जसले लगानी गरिने परियोजनाको छनौट गर्दछन् ।

कदम ४ः सम्झौतामा हस्ताक्षर

सफल निवेदकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग पैरवी कोषको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर बनाइएका मापदण्ड र परिधिभित्र रहेर परियोजना सञ्चालन गर्न कोष प्राप्त गर्छन् । सम्झौताको चरण निकै जटिल हुन्छ र यसमा सम्झौताको दौरान, वितरणको तालिका र प्रदायकले रिपोर्टिङ र सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू स्पष्ट पारिएका हुन्छन् ।