सफल निवेदकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग पैरवी कोषको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर बनाइएका मापदण्ड र परिधिभित्र रहेर परियोजना सञ्चालन गर्न कोष प्राप्त गर्छन् । सम्झौताको चरण निकै जटिल हुन्छ र यसमा सम्झौताको दौरान, वितरणको तालिका र प्रदायकले रिपोर्टिङ र सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू स्पष्ट पारिएका हुन्छन् ।