पैरवी तथा संवादका निम्ति क्षमता वृद्धि गराउने उद्देश्य लिएका दक्ष संस्थाहरूलाई पैरवी र संवादका प्रयासहरूमा आर्थिक सहयोग गरिनेछ । यस सहयोगले संस्थाहरूलाई नीति र योजनाका विषय पहिचान गर्न, नीतिगत स्थान विकास गर्न र सम्बन्धित अधिकारीलाई नीतिगत प्रस्ताव अघिबढाउन मद्दत गर्नेछ । यसले सम्झौता सम्पन्न भएपछि नीति र कार्यान्वयनको अनुगमनमा प्रभाव पार्नेछ । लगानी गर्न सकिने प्रयासका उदाहरण तथा प्रकारहरूः

  • छनौट भएका मूल्य श्रृखलाका सम्बन्धमा प्रमाण संकलन गर्न र नीतिगत कुराकानी वा सम्वादमा सहयोग गर्न आर्थिक सम्भावनाका तथ्यांक संकलन गर्ने
  • सामाजिक परिवर्तनका लागि संरचनागत कारणहरूकोपैरवी गर्ने
  • केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारका नीतिहरूको कार्यान्वयन तथा बजारीकरणको विकासमा प्रभाव पार्ने बजेटको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने
  • सेमिनार, कार्यशाला र बैठकहरूबाट निजी क्षेत्र तथा केन्द्र वा स्थानीय अधिकारीका बीच नीतिगत संवादलाई सहज पार्ने ।

यी गतिविधहरूसंचालन गर्दा सम्भाग ३.१ र सम्भाग १ र २ का क्रियाकलापका साथमा नजिकबाट संयोजन गरि संचालन गरिनेछ ।

Download Documents for Application

APPLY ONLINE